Nyheder fra Roskilde

3 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Roskilde og omegn

Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistent: Vil du arbejde relationelt og blive en del af et speciale med mange muligheder?
Vil du være med til at gøre en forskel for retspsykiatriske patienters recovery og arbejde med rehabilitering og aktivitetsbaseret behandling? Vores tilbud til dig Du bliver en del af den største retspsykiatriske afdeling i Norden, hvilket vi selvfølgelig lever op til, når det kommer til ekspertise, introduktion og uddannelse! Du får mulighed for at specialisere dig. Vi varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden og modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er baggrund for komplekse patientforløb og kræver særlig ekspertise. Vi kan tilbyde gode og moderne faciliteter, som er særligt designet til patienternes behov. Vi har netop vundet prisen for årets sundhedsbyggeri i 2022. Du er aldrig alene! Du bliver en del af et team, hvor alle er byder ind med hver deres faglighed, og hvor vi sparrer og hjælper hinanden. Udover dit team af dygtige kolleger står den kliniske sygeplejespecialist og assisterende afdelingssygeplejerske altid klar til at lære fra sig og sikre at du får en solid oplæring i den daglige kliniske praksis. Der er tid til at være ny, og du får skræddersyet introduktion til retspsykiatrien med 5 faglige introduktionsdage, hvor du sammen med andre nye bliver introduceret til retspsykiatri, behandlingsstrategi, vores værktøjer samt meget mere. Der er et højt fagligt niveau og mulighed for som social- og sundhedsassistent at dygtiggøre sig. Vi tilbyder fx efteruddannelse indenfor retspsykiatri, recovery, konflikthåndtering, kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale og medicinkompetencer. Hverdag og faglighed Du bliver kontaktperson for 2-3 patienter og kommer i din hverdag til at arbejde med høj grad af patientinddragelse samt værktøjer som fx; Kognitiv miljøterapi, relations dannelse og den motiverende samtale (MI). Med afsæt i patientforløbet arbejder vi, som tværfagligt team, på at bygge en recovery-orienteret behandlingsindsats op, hvor din arbejdsdag fx kan dreje sig om: den daglige pleje at hjælpe patienten med praktiske opgaver (fx kontakte sagsbehandler eller gå på e-boks) at videregive værktøjer til at finde ro at hjælpe patienten med at sammensætte en hverdag med meningsfulde aktiviteter for vedkommende (fx motion, hobby eller træning i sociale relationer) at arbejde med motivation (1 til 1 med patienterne) eller støtte et ønske om at blive misbrugsfri Vores forventninger til dig Du er uddannet social- og sundhedsassistent og har fokus på kerneopgaven og sygeplejefagligheden. Vi ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring, men dette er ikke et krav. Du har medicinkompetencer eller er indstillet på at få det. Du er god til at kommunikere og ser mulighederne i det tværfaglige samarbejde om komplekse patientforløb. Du er fleksibel og vil være en del af det kollegiale fællesskab – hvor vi hjælper hinanden. Løn- og ansættelsesvilkår Du ansættes i blandede vagter og vil kunne forvente weekendarbejde hver anden weekend. Ansættelse er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse efter aftale. Har vi vakt din interesse? Så følg linket og send os din ansøgning og et CV. Fristen er d. 11. december2022. Vi afholder samtaler løbende, og gør alt hvad vi kan for at finde det afsnit, der passer bedst til dig! Du kan læse mere om arbejdet i retspsykiatrien på www.psykiatri-regionh.dk/nyt-job-retspsykiatri, eller følge med i hverdagen på vores instagram: psykiatrisk.center.scthans. Har du spørgsmål til stillingerne eller afsnittene, er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Marianne Friis Lindegaard på 38642086 eller rekrutteringspartner Selina Sidenius Jensen på 91175190.
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Indrykket 24. november på JobNet
Job tilbydes:
Spændende stilling som Klinisk diætist, Center for Spiseforstyrrelser, klinik, Roskilde
Vi vokser stadig og søger en diætist til at indgå i vores nye BED-Klinik og vores voksenteam i Klinik for Spiseforstyrrelser. Stillingen er på 24 timer pr. uge og ledig d. 1. februar 2023 eller snarest muligt derefter. Kompetencer Autorisation af Sundhedsstyrelsen Interesse/erfaring indenfor klinisk ernæring med psykiatriske patienter som speciale Erfaring med diætplanlægning og kostberegning Erfaring med vejledning og undervisning Erfaring med konsulentfunktion Gode samarbejds- og kommunikationsevner Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed Center for Spiseforstyrrelser Center for Spiseforstyrrelser består af en klinik og døgnafsnit U2. Vi har et tæt samarbejdet med U2, der har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for behandling i Psykiatrien i Region Sjælland. Læs mere om døgnafsnittet her. Klinikken varetager den ambulante behandling af børn, unge og voksne med anorexia nervosa og bulimia nervosa (samt atypiske varianter heraf). Sidste år åbnede vi dagbehandling for børn/unge og voksne patienter i Region Sjælland og nu starter vi behandling med BED. Personalegruppen er opdelt i to teams: Èt team som er tilknyttet vores voksne patientgruppe over 18 år, og ét team som er tilknyttet børn/unge patienter under 18 år. I børne-teamet er den primære behandlingstilgang familiebaseret i manualiserede forløb. I voksen-teamet er den primære behandlingstilgang gruppebaseret eller individuel flersporet behandling. I den ene gruppe er tilgangen psykodynamisk-/mentaliseringsbaseret og i den anden gruppe er det en mere adfærdskorrigerende og kognitivt funderet tilgang, der anvendes. Der kan derudover, i nogen grad, tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb i begge teams af såvel kortere som af længere varighed. De to teams hjælper hinanden i behandlingsmæssige opgaver ved behov. Endvidere arbejdes med psykoedukation til patienter og pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning såvel internt som eksternt. Vi er i høj grad tværfagligt samarbejdende og flere arbejdsopgaver kan varetages af forskellige faggrupper, hvorfor fleksibilitet og god samarbejdsånd er en vigtig egenskab. Læs mere om klinikken her Arbejdsopgaver Som diætist arbejder du og teamet med voksne patienter med alle spiseforstyrrelser. De primære behandlingsopgaver består i diætvejledning til patienter (og evt. familier) såvel uden som med kostplan. Derudover vil der være et væsentligt element af motivationsarbejde i al patientkontakt. Du vil selvstændigt kunne varetage motiverende samtaler og rådgivning indledningsvist i opstartsfasen af et behandlingstilbud i klinikken. Ydermere vil der kunne blive tale om støttende diæt- og rådgivende samtaler sideløbende med anden behandling i klinikken. Som diætist kommer du også til at deltage i BED-behandlingen. Planlægning og udførelse af individuel kostvejledning og udarbejdning af kostplaner Undervisning og rådgivning i ernæring Planlægge, koordinere og gennemføre ernæringsmæssige patientudredninger og – vejledninger Undervisning af patienter, evt. pårørende Vejleder og konsulentfunktion for samarbejdspartnere såvel internt som eksternt. Deltagelse i interne konferencer Udvikle og kvalitetssikre Psykoedukation af patienter - individuelt og grupper Vi tilbyder dig En grundig introduktion En spændende og dynamisk arbejdsplads hvor refleksion og faglig udvikling prioriteres Et miljø med høj faglighed og udvikling Selvstændighed og fleksibilitet vedr. arbejdstilrettelæggelse Ved behov mulighed for at indgå i daglig sparring Deltagelse i personalemøder, supervision, proces/temadage samt undervisning i løbet af året Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til overenskomst. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger såvel tilfredsstillende børne- som straffeattest til offentlig brug. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved oversygeplejerske Ninna Lundsgaard 58 53 80 80, eller chefsygeplejerske Poul Erik Ravnsmed 29 27 12 66 Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist: 12. december 2022 Ansættelsessamtaler: 14. december 2022 ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”Psykiatrien som arbejdsplads  I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.
Region Sjælland
Indrykket 28. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Roskilde

På Østsjælland og midt imellem København, Ringsted og Holbæk finder du byen Roskilde, der er hovedby for Roskilde Kommune. Roskilde, der hører under postnummeret 4000, er en af Danmarks ældste byer, og er med sine 51.262 indbyggere Danmarks 10. største by.

Roskilde er en meget attraktiv by med et rigt byliv, en smuk natur og fjord. Byen tilbyder et bredt udvalg af forskellige boligtyper - der er både noget for parret eller den store børnefamilie. Med sin beliggenhed tæt på den pulserende hovedstad København, bliver storbyliv forenet med natur og fred og ro. 

Roskildes historie 

Roskilde er en historisk by, der især i middelalderen var en stor og vigtig by, grundet domkirken og de mange klostre og kirker. Roskilde var dengang kongesæde og en af Danmarks betydeligste byer. I år 1020 oprettede Knud Den Store et bispesæde i byen, og Roskilde blev derefter gjort til et kirkeligt centrum. 

Roskildebispen var en af de mest magtfulde personer i landet, og Roskilde by var en stor prioritet blandt konger. Roskilde var derfor en kongeby helt frem til 1400-tallet, hvorefter kongemagten flyttede til København.

Seværdigheder i Roskilde

Roskilde byder på en lang række seværdigheder, og blandt dem er den største attraktion Roskilde Domkirke, der indtil det 20. århundrede var den eneste domkirke på Sjælland. I 1995 blev domkirken optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste, da den opfylder alle kriterier for at blive erklæret som et monument i verdensklasse. 

Domkirken er gravplads for en lang række danske konger og dronninger, og er hvert år velbesøgt af mange gæster, for blot at nævne at domkirken i 2016 blev besøgt af over 144.000 gæster. Med god grund er Roskilde Domkirke dermed nummer 1 seværdighed i Roskilde på Tripadvisor. 

Er du kulturinteresseret, er mulighederne for at opleve kultur i Roskilde store. Byen huser nemlig adskillige museer, hvor i blandt Vikingeskibsmuseet og Museum Ragnarok er værd at nævne. Vikingeskibsmuseet har fokus på vikingetid, skibe og søfart, og der er her mulighed for at opleve fem verdensberømte vikingeskibe. 

Er du derimod mere musikinteresseret, så er Museum Ragnarok den helt rigtige kulturoplevelse for dig. Det er et museum for pop, rock og ungdomskultur, og her kan du opleve både udstillinger, interaktive installationer og meget mere. 

Arbejds- og uddannelsesmuligheder  

Roskilde rummer et utal af arbejdspladser, skoler og uddannelser og er i høj grad en universitets-og uddannelsesby. Byen har adskillige gymnasier, såsom Roskilde Gymnasium og Roskilde Handelsskole, og på Roskilde Universitet (RUC) er der gode muligheder for at studere spændende videregående uddannelser. Foruden de akademiske uddannelser, er udvalget af tekniske og erhvervsskoler også stort. Uddannelsesmulighederne i Roskilde er derfor store, og med den korte afstand til København, er mulighederne endnu større. 


Arbejdsmulighederne i Roskilde er ligeledes gode og mange, idet at Roskilde er en stor by og lokaliseret tæt på København. Desuden er Roskilde erhvervsmæssigt et administrativt og kommercielt regionalt center. Byen har både store, internationale konkurrencedygtige virksomheder og en lang række små og mellemstore virksomheder, hvorfor der også er gode jobmuligheder her. 

Roskilde Festival
Roskilde er uden tvivl kendt for dens årlige festival, og er i denne periode landets fjerdestørste by. Roskilde Festival er blevet afholdt i byen siden 1971, og tiltrækker hvert år mere end 100.000 gæster fra hele verden og er dermed Nordens største musikfestival. 

Festivalen byder på musikalske oplevelser i mange forskellige genrer, og afholdes hvert år sidst i juni og først i juli på Roskilde Dyrskueplads. Hvert år donerer festivalen sit overskud til humanitære og kulturelle formål verden over. 

Sportsaktiviteter 

Roskilde har et rigt og varieret foreningsliv for både børn, unge, voksne og ældre.

I Roskilde gymnastikforening, er der mulighed for, at hele familien kan holde sig aktiv i hverdagen, og man kan her dyrke både crossfit, springgymnastik, parkour, cykling og meget mere. Der er hold både for de helt små, teenagere, unge samt voksne.

Er du til svømning, er der gode muligheder for at komme på et hold ved Roskilde Svømning, der tilbyder alt fra babysvømning til voksensvømning.  

Lokale nyheder i Roskilde
Roskilde byder på alt fra kultur- og musikoplevelser, natur, handel, uddannelse, erhverv og fællesskab - alt det, gør det attraktivt både at bo i og opleve Roskilde. Hvis du ønsker at holde dig opdateret omkring Roskildes mange muligheder, så kan du her på siden følge med i de lokale nyheder. Du kan læse lokale nyheder, omhandlende både kultur, boligannoncer, jobmuligheder og meget mere.
Andet værd af vide om Roskilde 

Roskilde rummer et spændende handelsliv, og begiver du dig ind i bymidten, vil du finde et bredt udvalg af butikker, der kan dække ethvert behov. 

Spisesteder er der også nok af, hvad enten du er til en hyggelig eftermiddag på en cafe eller en fin middag på restaurant. 

I Roskilde, der ligger hævet over landskabet, smukt beliggende ved Roskilde Fjord, er der noget for enhver smag og aldersgruppe. Du får både historie, kultur og natur samlet i en by.

Sponsoreret