Center for Skole og Læring søger medarbejdere

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Center for Skole og Læring søger medarbejdere, der kan indgå i centerets mange opgaver inden for grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt til forsknings- og udviklingsopgaver og som har viden og erfaring fra det psykologiske og det specialpædagogiske område. Kan du se dig selv i en eller flere af nedenstående opgaver, skal du bestemt sende os en ansøgning, hvor du gøre rede for din profil i forhold nogle af punkterne.

På Professionshøjskolen Absalon er det vores ambition at levere engagerende undervisning. Det er en del af vores uddannelsesløfte til de studerende, at du skal facilitere undervisning af høj kvalitet og samtidig brænde for at skabe læring og motivere de studerende. Det er vigtigt, at de studerende kan mærke deres uddannelse fra første dag. Det bidrager en særlig uddannelseskultur til, hvor du som underviser understøtter et fællesskab mellem de studerende, der bidrager til en samlet organisation, sætter de studerende først og har en stærk uddannelsesprofessionalisme.

Din profil
Du er optaget af at udvikle uddannelse, undervisning og vores praksisfelt; folkeskolen. Kan du se dig selv i dele af nedenstående, så er det dig vi har brug for:

Erfaring med undervisning på en videregående uddannelse, gerne læreruddannelsen og med vejledning af voksne. Du har erfaring med og finder glæde i at undervise på engelsk og har lyst til at arbejde aktivt med undervisning i og udvikling af vores International Honours Degree in Teaching, der har base i Vordingborg

Du har viden om mellemformer, inklusion og meget gerne erfaring med vejledning, co-teaching og aktionslæring. Endelig er det et must at du har en konsultativ tilgang i samarbejdet med de studerende og rekvirenter.

Du har erfaring med forskning og udviklingen inden for skolefeltet, herunder eksempelvis forskning i legende tilgange i undervisning, didaktik eller specialpædagogik

Derudover forventer vi os, at du:

  • har en relevant kandidat, master- eller ph.d.-grad

Dine arbejdsopgaver
Dine primære opgaver vil være at undervise, vejlede og deltage i forskellige projekter inden for det psykologiske og specialpædagogiske område.

Et aktivt og spændende studiesocialt miljø. Vi lægger vægt på, at vores studiemiljøer er præget af liv og engagerede studerende, der kan få kompetent sparring og støtte i både studiegrupper og fra deres vejledere. Din rolle på læreruddannelsen vil blandt andet være at bidrage aktivt til, at de studerende oplever vores studiemiljøer som levende og som mere end et uddannelsessted.

Fagligt samarbejde er en del af hverdagen. Du bliver en del af et fagligt fællesskab i din faggruppe. Du skal ofte samarbejde med faggruppen fx når undervisningsforløb skal sammensættes eller når læringsformater skal udvikles, testes og evalueres.

Dine kolleger
Du bliver ansat i Absalons Center for Skole og Læring, som ud over læreruddannelsen rummer efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling samt Center for Undervisningsmidler (CFU). Vi er cirka 180 medarbejdere, og vi er kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø med en ligefrem og uhøjtidelig omgangstone, godt humør og et stort engagement blandt alle ansatte

Dine opgaver vil fortrinsvis finde sted på Center for Skole og Lærings to campusser i Roskilde/Trekroner og i Vordingborg. Du vil få forankring et af stederne.

Sådan ansøger du
  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område. Stillingerne er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder den 1. februar 2024 eller snarest muligt.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte uddannelsesleder Morten Birk Hansen på mobh@pha.dk, uddannelsesleder Pil Ayoe Paltorp piap@pha.dk eller uddannelsesleder Peter Thystrup på pth@pha.dk.
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her (https://phabsalon.dk/job-i-absalon/ledige-stillinger) eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 22. december 2023
  • Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen

Du ansættes som adjunkt eller lektor

Alt efter dine kvalifikationer vil du blive ansat som adjunkt eller lektor.

På Absalon er adjunkturet en 4-årig uddannelsesstilling. Det understøtter vi gennem Absalons lektorkvalificeringsforløb, som alle nyansatte adjunkter deltager i, og alle får tilknyttet en vejleder. For at blive ansat som lektor forudsætter det en positiv lektorbedømmelse inden for stillingstrukturens anvendelsesområde.

Ved ansættelse af lektorer der er lektorbedømt før 2013-stillingsstrukturen, sker ansættelse på hidtidige centralt fastsatte løn- og ansættelsesvilkår. Afhængig af dine kvalifikationer, afvejet med stillingens konkrete indhold, kan fornyet lektorbedømmelse efter den aktuelle stillingsstruktur (fast-track ordningen) eventuelt aftales. Læs mere her i kap. 5 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673).

Du kan læse mere om rammerne for ansættelse som adjunkt eller lektor i vores stillingsstruktur her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458).

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark, 4000 Roskilde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955688

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet