Nyt fra Roskilde i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Roskilde er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Fiskernesvej, Greve
Byagerlunden, Tune
Københavnsvej, Køge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Grønnevej, Lellinge, Køge (7 anmeldelser)
Stenbukvej, Ejby, Lille-Skensved


Glatføreuheld i hele politikredsen

I løbet af tirsdagen fik politiet mange anmeldelser om forskellige uheld, der var forårsaget af det glatte føre i stort set hele politikredsen. Heldigvis medførte ingen af uheldene personskade, så der var alene tale om materielle skader på de involverede køretøjer og eventuelle påkørte genstande.

Kl. 07.13 – Bispegårdsvej, Allerslev, Lejre: en 34-årig kvinde fra Store-Merløse kørte frontalt ind i et vejtræ, da hun i glat føre mistede kontrollen over sin personbil.
Kl. 20.18 - Nykøbingvej, Holbæk: en 55-årig mand fra Ballerup mistede kontrollen over sin personbil på grund af glat føre under kørsel ad Nykøbingvej mod nord, så han havnede i grøften i den modsatte side af vejen. Ingen andre trafikanter involveret.
Kl. 20.18 – Orupvej, Hvalsø (Lejre): en 51-årig mand fa Hvalsø var i en vejkurve røget i grøften med sin personbil, som landede på taget.
Kl. 20.25 – Sydmotorvejen, Køge: en 29-årig kvinde fra Nørre-Alslev ramte autoværnet ved nødsporet under kørsel i sydlig retning i en personbil. Efterfølgende påkørte en 26-årig mand fra Taastrup vragdele fra kvindens bil.
Kl. 20.55 – Vestmotorvejen, Bjæverskov (Køge): en 21-årig kvinde fra Ringsted foretog en let opbremsning i det glatte føre og snurrede efterfølgende rundt, så hun ramte autoværnet.
Kl. 21.26 – Vestmotorvejen, Bjæverskov (Køge): en 55-årig kvinde fra København S var i sin personbil havnet 10 meter ved siden af motorvejen inde i et krat, da hun mistede kontrollen over bilen i det glatte føre.
Kl. 00.47 – Vestmotorvejen, Bjæverskov (Køge): en varebil var forulykket og væltet på siden i overhalingssporet. Kort efter forulykkede en personbil og kørte frontalt ind i et autoværn. Under politiets ophold ved uheldsstederne forulykkede en lastbil, så den kom til at holde på tværs af motorvejen, så den skulle trækkes fri.
Kl. 01.34 – Vestmotorvejen, Bjæverskov (Køge): en 40-årig mandlig lastbilchauffør fra Mørkøv kørte i østlig retning og mistede kontrollen over lastbilen, så den kom til at holde på tværs af vognbanerne.
Kl. 01.44 – Vestmotorvejen, Bjæverskov (Køge): Vejdirektoratet oplyser til politiet, at særlig og ekstra saltning af motorvejen iværksættes. Motorvejen var lukket frem til kl. ca. 04.00.
Kl. 0536 - Skovvej, Jyderup (Holbæk): en lastbil med påhængsvogn belæsset med asfaltmaskiner kan ikke komme op ad tilkørsel på grund af glat føre og spærrer i øvrigt for trafikken. Kort efter fik endnu en lastbil problemer på Skovvej på grund af glat føre.
Skiltevogn blev tilkaldt til afspærring, så trafikken i østlig retning i rundkørsel ved Cementvej bliver ledt ad Holbækvej.
Bjærgningskøretøjer blev også tilkaldt til at hjælpe de to lastbiler væk fra området hurtigst muligt.

Fem hurtige bilister – Roskilde

Tre bilister på Darupvej og to bilister på Køgevej i Roskilde by fik en særlig hilsen med hjem efter at være blevet stoppet af færdselspolitiet efter en hastighedsmåling med et laserapparat.

På Darupvej blev bilisterne sigtet for følgende hastighedsovertrædelser, efter at de havde kørt hurtigere end de tilladte 50 km/t i tættere bebygget område:
Kl. 08.55 – en 57-årig mand fra Roskilde kørte 67 km/t i østlig retning i en personbil (bøde + klip i kørekortet)
Kl. 09.26 – en 59-årig kvinde fra Havdrup kørte 69 km/t i østlig retning i en personbil (bøde + klip i kørekortet)
Kl. 09.36 – en 18-årig mand fra Skibby kørte 86 km/t i østlig retning i en personbil (bøde + påstand om kørselsforbud, da han har erhvervet sit kørekort for mindre end tre år siden).

Færdselspolitiet foretog efterfølgende en hastighedskontrol på Køgevej ved Søndre Ringvej, hvor to bilister blev målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km/t i tættere bebygget område.

Kl. 10.40 – en 75-årig mand fra Roskilde kørte 70 km/t i sydlig retning i en personbil (bøde + klip i kørekortet)
Kl. 11.00 – en 18-årig mand fra Tølløse kørte 67 km/t i sydlig retning i en personbil, hvor han ikke brugte sikkerhedsselen under kørslen (bøde + klip i kørekortet (pga. hastighed)).

Alle fem sigtede bilister kan således forvente at høre mere fra politiet i nærmeste fremtid. Alle fem vil hver især ud over bødekravet også blive mødt af et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr.

Tyveri fra syv varebiler – Grønnevej, Lellinge, Køge

Kl. 09.11 fik politiet en henvendelse fra ejeren af en opbevaringsplads, hvor bl.a. syv varebiler fra et tømrerfirma havde stået. Alle syv varebiler havde fået opbrudt låsen til en dør ind til varerummet, hvorefter diverse tømrerværktøj og andet udstyr var blevet stjålet fra flere af varebilerne.

Politiet undersøgte området og fik klarlagt, at tyven(e) havde skaffet sig adgang til pladsen ved at klippe et hul i et trådhegn ud mod Sydmotorvejen.

Tyverierne fra varebilerne var ifølge alarmsystemer i køretøjerne formentlig sket mandag aften i tidsrummet kl. ca. 20.00 – 21.00.

Politiet undersøgte køretøjerne for tekniske spor og afventer nu resultatet heraf. Samtidig ønsker politiet kontakt til personer, der måtte have set mistænkelig aktivitet på opbevaringspladsen mandag aften samt oplysninger om køretøjer, der måske kan have været henstillet som havareret på Sydmotorvejen ud for opbevaringspladsen ved hullet i hegnet ind til stedet. Det stjålne værktøj og udstyr formodes at være blevet transporteret væk i et køretøj. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Tilskadekomst ved malerarbejde – Fiskerihavnen, Rødvig – Stevns

Kl. 10.00 fik politiet via alarm 112 melding om en mulig arbejdsulykke, idet en person var faldet ned fra et stillads.

Ambulancepersonale og politiet kørte til havnen i Rødvig, hvor en 60-årig mand fra Græsted blev truffet. Han blev i ambulancen kørt til skadestuen til undersøgelse for en mulig alvorlig tilskadekomst som følge af ulykken.

Politiet fik klarlagt, at den 60-årige havde været i færd med at male sin fiskerbåd og havde under malerarbejdet siddet på et stillads i ca. to meters højde. Pludselig var stilladset væltet bagover, så den 60-årige slog hovedet, da han landede på jorden, idet han ikke havde benyttet hjelm eller andet sikkerhedsudstyr.

Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken, og politiet har noteret sig omstændighederne ved ulykken, da det viste sig, at den 60-årige var sluppet med en lettere tilskadekomst.

Pige tæt på togskinner – Skarridsøgade, Jyderup - Holbæk

Kl. 11.32 fik politiet en henvendelse om, at en pige sad tæt på togskinnerne på Jyderup station, hvilket måske kunne tolkes, som om pigen kunne finde på at gøre skade på sig selv, når et tog ankom til stedet.

Politiet fik få minutter senere kontakt til en 14-årig pige, der blev overgivet til personalet fra en institution, hvor pigen boede. Der var således ikke sket pigen noget, idet der ikke var kommet noget tog til stedet inden politiets ankomst.

Tre kvindelige bilister skal bestå ny teori- og køreprøve – Blakledsvej, Hvalsø – Lejre

Færdselspolitiet foretog en hastighedskontrol på Blakledsvej i den sydlige del af Vester Såby, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t, da vejstrækningen ifølge skiltningen er beliggende i tættere bebygget område.

Tre bilister blev inden for ca. 30 minutter målt til at køre så hurtigt, at de alle tre ud over en bøde og et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. kan forvente at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve (bestå teori- og køreprøve) for at kunne beholde kørekortet. Derudover vil de alle tre få en prøvetid på tre år, hvor de ikke må begå en tilsvarende forseelse eller få tre klip, hvis førerretten skal beholdes.

Bilisterne blev målt til at køre med følgende hastigheder:
Kl. 12.05 – en 49-årig kvinde fra Hvalsø blev målt til at køre 83 km/t i en personbil i sydlig retning
Kl. 12.18 – en 49-årig kvinde fra Kirke-Hyllinge blev målt til at køre 87 km/t i en personbil i sydlig retning
Kl. 12.36 – en 31-årig kvinde fra Hvalsø blev målt til at køre 86 km/t i en personbil i sydlig retning.

Alle tre sigtede bilister kan således forvente at høre nærmere fra politiet.

Kørsel uden førerret mv. – bil beslaglagt – Silovej, Karlstrup, Karlslunde – Solrød

Kl. 13.05 standsede færdselspolitiet en personbil, der var forsynet med en nummerplade bagpå tilhørende en bil af et andet fabrikat.

Bag rattet i bilen sad en 57-årig mand fra Fyn, som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet han ikke havde fået generhvervet kørekortet efter udløbet af en tidligere frakendelse af førerretten.

Føreren oplyste at være ejer af bilen, som foran var forsynet med en anden nummerplade end bagpå, så de to forskellige nummerplader blev afmonteret og skal nu undersøges nærmere, hvorfra de kan være blevet stjålet.

Den 57-åriges bil var derfor hverken registreret eller lovpligtigt ansvarsforsikret, så han blev sigtet for de forskellige overtrædelser af færdselsloven samt ulovlig brug af de to forskellige nummerplader.

Politiet kunne ved nærmere kontrol af førerens personlige forhold konstatere, at han nu mere end tre gange inden for de seneste tre år var blevet afsløret i at køre bil uden at have et kørekort. Derfor beslaglagde politiet hans personbil med henblik på senere konfiskation ved et retsmøde, som han vil blive indkaldt til, når sagerne mod ham og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Forinden skal en dommer dog kigge nærmere på grundlaget for beslaglæggelsen af bilen, idet den 57-årige protesterede herover og ønskede en dommers vurdering heraf.

Narkokørsel – Holbækvej, Jyderup - Holbæk

Kl. 16.27 blev en 34-årig mand fra Høng anholdt i forbindelse med en sigtelse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han førte ad Holbækvej i østlig retning.

Den 34-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Personpåkørsel – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 19.42 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til Roskilde station, hvor en person var blevet påkørt af et langsomtkørende tog på vej ind til perronen.

Det viste sig, at en kvinde var blevet påkørt af et tog, så togdriften til og fra Roskilde station blev straks indstillet under redningsarbejdet.

Den påkørte kvinde havde pådraget sig så alvorlige kvæstelser, at hendes liv trods livreddende førstehjælp ikke stod til at kunne reddes.

Kvinden blev senere identificeret som en 19-årig kvinde fra Roskilde, hvis pårørende er blevet underrettet.

Redningsarbejdet og politiets undersøgelser på togstationen var afsluttet kl. ca. 20.50, så togdriften kunne genoptages.

Politiet har optaget rapport om personpåkørslen, der behandles ud fra en tese om, at der ikke umiddelbart ligger nogen strafbar handling bag kvindens død.

Narkokørsel – Dronning Margrethes Vej, Roskilde

Kl. 23.15 anholdt politiet en 26-årig mand fra København Ø i forbindelse med en sigtelse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Dronning Margrethes Vej, efter at en narkometertest havde indikeret, at han var påvirket af kokain under kørslen.

Den 26-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Brandundersøgelse – Langebjerg, Roskilde

Kl. 02.29 var alarmerne i en større lagerhal gået i gang, hvorfor politiet rykkede hurtigt ud til stedet for at undersøge årsagen nærmere.

Politiet kunne ved ankomsten til stedet konstatere, at alarmerne formentlig var gået i gang på grund af en brand i lagerhallen, så brandvæsnet blev straks alarmeret via 112.

Brandstedet er en større lagerhal med flere firmaadresser, og branden havde ved politiets ankomst allerede udviklet en del røg indenfor. Branden var dog ikke gået gennem taget, så brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der dog nåede at forrette skader på forskellige kontorlokaler i bygningen.

Ingen personer er kommet til skade ved branden, hvis årsag nu skal undersøges nærmere af politiet og måske i samarbejde med kriminalteknikere.

Anholdelse - Narkobesiddelse - Køge

Kl. ca. 05.50 slog politiet til mod en adresse i den centrale del af Køge by på grund af tidligere modtagne oplysninger fra undrende borgere om, at der fra en bestemt adresse foregik utryghedsskabende ting, herunder måske narkosalg.

Politiet havde forinden fået rettens tilladelse til at foretage ransagning på adressen, hvor to mænd på 18 og 39 år fra Køge samt en 19-årig mand fra København blev truffet.

Ved ransagningen fandt politiet ca. 230 gram hash, der var gjort klar i salgsposer, samt herudover andre euforiserende stoffer i form af mindre mængder af MDMA og kokain.

Alle tre mænd blev anholdt og skal nu afhøres til deres roller i sagen, hvorefter politiet og anklagemyndigheden vil vurdere de fremkomne oplysninger og herefter afgøre, hvorvidt der skal ske fremstilling i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling eller løsladelse i sagen.OPFØLGNING

 

Straksdom – Besiddelse af skydevåben mv. – Karlslunde - Greve

Kl. 13.00 tirsdag eftermiddag blev en 41-årig mand fra Karlslunde fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde, efter at politiet havde anholdt og sigtet ham for besiddelse af bl.a. et skydevåben mandag eftermiddag.

Politiet havde fået rettens tilladelse til at ransage hans bopæl på grund af en mistanke om, at han måske kunne være i besiddelse af effekter, der var omfattet af våbenlovgivningen.

Ved ransagningen fandt politiet en revolver med tilhørende ammunition, en kniv med en klingelængde på over 12 cm samt mindre mængder af forskellige euforiserende stoffer til eget forbrug.

Ved grundlovsforhøret blev den 41-årige sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om besiddelse af et skydevåben, lov om euforiserende stoffer og knivlovgivningen.

Den 41-årige erkendte sig skyldig i sigtelserne, hvilket udløste en straksdom på fængsel i 2 år og seks måneder.

Afsoningen begyndte straks efter grundlovsforhøret, der blev afholdt for lukkede døre. Derfor kan politiet ikke oplyse yderligere om sagen.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi