Nyt fra Roskilde i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Roskilde er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Kærrøjel, Greve
Store Valbyvej, Østrup, Veksø Sj.

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Bygaden, Kirke-Hyllinge
Dommervænget, Roskilde
H/F Granly, Roskilde
Fabrikvej, Svebølle (2 anmeldelser)
Slagelsevej, Gørlev Sj.
Grevevej, Greve
Tjærebyvej, Tjæreby, Roskilde
Hvedevænget, Tuse, HolbækButikstyveri – Stationscenteret, Roskilde

Kl 07.45 blev politiet tilkaldt til et supermarked, hvor to drenge på 16 og 17 år fra hhv Lejre og Ringsted var blevet taget i at stjæle fire energidrik. Drengene blev afhørt og kommunen underrettet om sagen.

Færdselsuheld – Roskildevej, Solrød

Kl 08.32 skete der et færdselsuheld, da en varevogn ramte et lyssignal i krydset til Åmarken. Føreren slap uden alvorlige skader, og politiet skal nu forsøge at klarlægge, hvordan uheldet skete. Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet.

Tyveri fra varebiler – Fabrikvej, Svebølle – Kalundborg / hele politikredsen

Onsdag modtog politiet to anmeldelser om tyveri eller forsøg herpå fra varebiler fra samme vej i Svebølle. På Fabrikvej havde to varebiler i løbet af natten mellem tirsdag og onsdag fået opbrudt skydedøren, så tyven(e) havde fri adgang til varerummet.
Fra den ene varebil var stjålet en batterilader og diverse gartnerværktøj, mens der ikke blev stjålet noget fra den anden varebil på Fabriksvej.

I løbet af onsdagen og tidligt torsdag modtog politiet yderligere fire anmeldelser om tyveri fra varebiler i Gørlev Sj., Holbæk, Roskilde og Greve. I alle tilfælde havde tyven(e) skaffet sig adgang til varerummet ved opbrydning af en side- eller bagdør, hvorefter diverse værktøj var blevet stjålet fra tre af de fire varebiler.

Politiet har undersøgt flere af de berørte varebiler for eventuelle spor og afventer nu resultatet heraf i et forsøg på at finde frem til tyven(e).

Gode råd fra politiet om at forhindre tyveri fra varebiler

Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

• Parker – om muligt – varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.
• Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre.
• Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen
• Mærk værktøj med f.eks. en særlig farve, initialer eller firmanavn mv., så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren
• Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning – og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.


Brand på slagteri – Industrivej, Jerslev - Kalundborg.

Kl 10.25 kom der melding om brand i taget på en slagteribygning. Branden udviklede en røgsøjle, der kunne ses langt omkring. Men brandvæsnet kunne relativt hurtigt melde, at branden var under kontrol, så brandslukningen kunne afsluttes efter ca. en time. Der var sket mindre skader på taget på slagteriet.
Branden var ifølge politiets undersøgelse sket led i behandlingen af en slagtet gris, idet en glød/gnist var blevet suget ind i udsugningen, så en brand var startet. Ingen kunne umiddelbart mistænkes for at have handlet uansvarligt eller ulovligt i forbindelse med brandens opståen, så politiet har frigivet brandstedet til udbedring af brandskaderne.

Færdselsrazzia – Greve og Solrød kommuner

Færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi havde onsdag fået assistance fra adskillige politibetjente fra Politiskolen, hvilket blev udnyttet til at foretage en større færdselsrazzia flere steder i Greve og Solrød kommuner.

Formålet for politibetjentene fra Politiskolen var som et led i uddannelsen at få et indblik i det daglige politiarbejde i trafikken, hvor de sammen med det faste personale fra færdselsafdelingen fik standset og kontrolleret ca. 650 køretøjer.

Den omfattende kontrolindsats medførte rapportoptagelse inden for følgende sagskategorier:

18 sager vedr. kørsel uden førerret og kørsel i frakendelsestiden (bilejere også sigtet for at have overladt føringen af køretøjet til person, som ikke lovligt kunne være fører)
4 sager om spiritus- eller narkokørsel
3 sager om fejl og mangler på køretøjet
7 sager om kørekort, der ikke var medbragt under kørslen (tip: kørekortet kan downloades elektronisk på en smartphone).
4 sager om manglende brug af sikkerhedsselen under kørslen
4 sager om fejl og mangler i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport
1 efterlyst mand blev anholdt med henblik på fremstilling i fogedretten
1 sag om besiddelse af ca. 15 gram skunk og ca. 3 gram hash hos en af narkobilisterne

Alle sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i nærmeste fremtid.

To hurtige bilister – den ene tæt på at miste bilen – Darupvej, Roskilde

Kl. 12.46 målte færdselspolitiet ved brug af en laser-fartmåler en personbil til at køre med mindst 88 km/t ad Darupvej mod vest, selv om højst tilladte hastighed på vejen er 50 km/t, idet vejen ligger i tættere bebygget område.

En 40-årig mandlig erhvervschauffør fra Brøndby blev sigtet for hastighedsovertrædelsen og kan nu se frem til en bøde på 4.800 kr., et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr. samt en påstand om betinget frakendelse af kørekortet.

Kl. 13.38 målte færdselspolitiet en anden personbil til at køre med mindst 98 km/t ad Darupvej mod øst, hvilket var en overskridelse af den gældende hastighedsbegrænsning på 96 %.

En 18-årig mand fra Hedehusene blev sigtet for overtrædelsen af færdselsloven, så han kan nu som udgangspunkt se frem til en bøde på 6.600 kr., et bidrag til Offerfonden på 500 kr. samt en påstand om et kørselsforbud, idet han har haft sit kørekort mindre end tre år.

Den 18-årige var kørende i et familiemedlems bil og kan glæde sig over, at familiemedlemmet fortsat er i besiddelse af bilen, idet den 18-årige med denne hastighedsoverskridelse ikke var langt fra at kunne blive betegnet som en såkaldt ”vanvidsbilist”, såfremt han havde kørt dobbelt så hurtigt i forhold til den tilladte hastighed.

I øvrigt kan politiet oplyse, at den 18-årige også den 9. maj i år blev målt til at køre 75 km/t samme sted og endda i samme bil. Den hastighedsovertrædelse medførte en bødepåstand på 3.600 kr., et bidrag til offerfonden på 500 kr. samt et klip i kørekortet.

Den forventede sanktion vedr. de to sigtede bilisters førerret vil betyde krav om en ny teori- og køreprøve, såfremt de vil beholde kørekortet.

Slingrende kørsel afslørede narkobilist – Vestmotorvejen, Bjæverskov - Køge

Kl. 15.51 fik politiet fra en bilist en anmeldelse om, at en personbil blev usikkert ad Vestmotorvejen i østlig retning tæt på Bjæverskov.

Politiet fik kort efter kontakt til bilisten, der trods brug af udrykningssignaler fortsatte kørslen i østlig frem til kort før sammenfletning med Sydmotorvejen. Undervejs hertil var der fortsat usikker kørsel og nogen aktivitet blandt flere personer inde i bilen.

Da bilen var standset, kunne politiet konstatere, at der ikke sad nogen på førersædet, men på passagersædet foran og på bagsædet sad to personer iført sikkerhedsseler. Mellem de to bagsædepassager og uden sele sad en 19-årig mand fra Korsør, som politiet mistænkte for at have været fører af bilen efter diverse tekniske undersøgelser.

Den 19-årige deltog derfor i en narkometertest, der indikerede, at han var påvirket af cannabis under kørslen. Han blev derfor sigtet for narkokørsel og kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Den 19-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen, men vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Narkokørsler –– Kalundborg

Kl. 16.06 anholdt og sigtede politiet en 39-årig mand fra Gørlev Sj. for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Gørlev Landevej, Gørlev Sj. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Kl. 18.38 blev en 24-årig mand fra Slagelse anholdt og sigtet for både narkokørsel og kørsel uden førerret i en personbil, som han førte ad Flinterupvej, Store-Fuglede. Også han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Bilejeren blev efterfølgende sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører på grund af den manglende førerret.

Råbende mand var truende – Skibbrovænget, Kalundborg

Kl. 20.24 fik politiet en anmeldelse om en mand, der råbte og skreg og i den forbindelse verbalt truede alle i nærheden. Han blev derfor opfattet som utryghedsskabende.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en spiritus- og måske også narkopåvirket, 30-årig mand fra Kalundborg. Ham har politiet flere gange tidligere haft kontakt til, men denne gang var forsøg på at dæmpe ham forgæves, så politiet måtte anholde ham for at få skabt ro og tryghed i området.
Efter et lægetilsyn blev den 30-årige anbragt i detentionen til afrusning og kan nu se frem til en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af adfærden i Skibbrovænget.

Narkokørsel – Skovvejen, Nr. Jernløse, Regstrup – Holbæk

Kl. 01.23 sigtede politiet en 35-årig mand fra Kalundborg for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Skovvejen. Han blev mistænkt for at kunne være påvirket af cannabis under kørslen og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.


OPFØLGNING

 

Grundlovsforhør – Efterlyst mand har meldt sig selv – Mand overfaldet – Anlægsvej, Ringsted

En 32-årig mand fra Ringsted, som politiet efterlyste offentligt den 1. november 2022, har torsdag morgen meldt sig selv på en politistation i Midt- og Vestsjællands politikreds, idet han mødte op sammen med sin forsvarer i sagen.

Den 32-årige blev efterlyst i forbindelse med efterforskningen af et overfald på en 42-årig mand på Anlægsvej i Ringsted, hvor den 42-årige på sin bopæl bl.a. blev stukket med kniv i overkroppen og pådrog sig alvorlige kvæstelser som følge heraf.

Anklagemyndigheden fremstiller den 32-årige i grundlovsforhør torsdag kl. 11.00 ved Retten i Roskilde, hvor han vil blive sigtet for forsøg på manddrab.

Efterforskningen i sagen fortsætter med henblik på identificering af en anden mand, der sammen med den 32-årige kan mistænkes at stå bag overfaldet.

Politiet skal bede medier og andre om at slette offentliggjorte fotos af den efterlyste 32-årige, efter at han nu har meldt sig selv og derfor ikke længere er offentligt efterlyst.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi