Nyt fra Roskilde i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Roskilde er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Weekendens anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Algade, Gørlev Sj.

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Degnebakken, Holbæk
Sankt Ibs Vej, Roskilde
Brandsbjerg, Kalundborg
Åfløjen, Dåstrup, Viby Sj.
Skovbovængets Alle, Roskilde
Syrenvej, Køge
Rørmosen, Roskilde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Arnesvej, Asnæs
Egevænget, Klint, Nykøbing Sj.

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Hovedgaden, Høng
Søndergade, Kr. Helsinge, Gørlev Sj.

Tyveri fra køretøjer:

Eriksholmsvej, Vipperød
Hedelunden, Greve
Brittavej, Greve
Trekroner Centervej, Himmelev, Roskilde


Fredag – lørdag:

 

Trusler mod hjemmeplejer – Kalundborg

Kl. 12.41 fik politiet en anmeldelse fra en kvindelig hjemmeplejer om, at hun var blevet truet af en mandlig klient efter en uoverensstemmelser mellem de to parter. Manden ville med en luftpistol pege truende mod hjemmeplejeren, der havde afværget situationen og taget luftpistolen fra manden.

Politiet mødte efterfølgende op på den pågældende adresse i Kalundborg og foretog anholdelse af en 71-årig mand, der indledningsvist blev sigtet for trusler med hjemmeplejeren.

Den 71-åriges bopæl blev ransaget, og herunder fandt politiet ud over den anvendte luftpistol også to luftgeværer med en kaliberstørrelse, og den 71-årige ikke havde tilladelse til at besidde disse to våben, blev disse beslaglagt i forbindelse med yderligere en sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Politiet løslod den 71-årige efter afhøring til sagerne, som han kan forvente at høre nærmere om, når de skal strafferetligt afgøres.

Butikstyv genkendt – Algade, Roskilde

Kl. 14.31 anmeldte personalet i en lædervareforretning, at en mand tidligere på eftermiddagen havde stjålet en taske til en værdi af 999 kr. Tyveriet var først opdaget efterfølgende via forretningens overvågning, hvorfor personalet var på udkig efter den mand, der kunne mistænkes for tyveriet.

En kvindelig medarbejder havde efter nogen tid pludselig fået øje på den mistænkte, som blev løbet op af medarbejderen og tilbageholdt ham i samarbejde med et tilfældigt vidne, der hjalp hende.

Politiet fik efterfølgende overdraget en 29-årig mand fra København, som blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for tyveri af tasken. Han var ikke i besiddelse af tasken, som efter politiets opfattelse formodes gemt et eller andet sted, inden han blev pågrebet.

Den 29-årige blev sigtet for tyveri af tasken, hvilket han nægtede sig skyldig i, men dog løsladt efter afhøring til sagen, hvor også et erstatningskrav fra forretningen vil indgå i sagen.

Færdselsuheld – Bygaden, Jerslev Sj. – Kalundborg

Kl. 15.37 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld, hvor en bilist og en motorcyklist var involveret, så ambulancepersonale var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 18-årig mand fra Regstrup var kørt i en personbil ad Bygaden i østlig retning, da han i forbindelse med en overhaling af andre trafikanter stødte sammen med en modkørende motorcykel, som en 66-årig kvinde fra Sorø førte i vestlig retning.

Motorcyklisten blev bragt til et sygehus, hvor hun blev indlagt til behandling for forskellige kvæstelser som følge af sammenstødet. Bilisten slap uskadt fra uheldet, der medførte skader på de implicerede køretøjer.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet og skal have klarlagt de nærmere omstændigheder, før der kan træffes en afgørelse i sagen.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Tinghulevej / Odsherredvej, Nørre-Asmindrup – Odsherred

Kl. 17.42 rykkede politiet for at undersøge omstændighederne nærmere, efter at en bilist var forulykket i krydset Tinghule – Odsherredvej og bagefter stukket af fra stedet.

Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, hvor en bilist var kørt i grøften og tillige havde påkørt et skilt i krydset.

Føreren af bilen var stukket af fra uheldsstedet, men en tilkaldt hundepatrulje fik kort efter kontakt til en 38-årig mand fra Nørre-Asmindrup, der gemte sig i en grøft. Denne mand fik ringet efter en anden mand, der kort efter kom til stedet.

Den anden mand var en 32-årig mand fra Nørre-Asmindrup, der var spirituspåvirket. Han kunne ud fra vidneforklaringer mistænkes for at have været fører af det forulykkede køretøj, så han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel i bilen ad Tinghulevej i sydlig retning frem til krydset ved Odsherredvej, hvor han af ukendte årsager mistede kontrollen over bilen og forulykkede.

Den 32-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger, og efterforskningen i sagen er afsluttet.

Vanvidskørsel (hastighed) – Darupvej, Roskilde

Fredag aften var færdselspolitiet i området omkring Roskilde Dyrskue i anledning af de mange gæster i bil og gæster til fods i området.

Kl. 19.52 målte færdselspolitiet en motorcyklist til at køre med mindst 110 km/t ad Darupvej i vestlig retning på en vej, der er beliggende i tættere bebygget område og derfor med højst tilladte hastighed på 50 km/t.

Ingen personer havde konkret været i fare ved kørslen, som kan betegnes som vanvidskørsel på grund af hastighedsovertrædelsen over det dobbelte af tilladt hastighed.

En 39-årig mand fra Roskilde blev efterfølgende standset som fører af motorcyklen. Han blev sigtet for hastighedsovertrædelsen og straks efter gjort bekendt med, at politiet beslaglagde hans motorcykel med henblik på senere konfiskation efter reglerne om vanvidskørsel.

Den beslutning var den 39-årige meget ked og ønskede en dommer til at kigge nærmere på grundlaget herfor.

Den 39-årige måtte samtidig aflevere sit kørekort, idet hans førerret blev straks inddraget, hvilket betyder, at han ikke længere må være fører af et køretøj, hvor et kørekort kræves.

Politiet afventer nu dommerens afgørelse med hensyn til beslaglæggelsen, før den 39-årige kan forvente at høre nærmere fra politiet om sagens videre forløb.

Spirituskørsel / færdselsuheld – Motelvej / Astersvej, Roskilde

Kl. 20.17 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist var forulykket i krydset Motelvej – Astersvej i Roskilde.

Det viste sig, at en 21-årig kvinde fra Roskilde som fører af en personbil ad Motelvej i østlig retning ville foretage et venstresving ved Astersvej. Herunder mistede hun kontrollen over bilen, der påkørte et skilt og en vejsten, men slap uskadt fra uheldet.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, men den 21-årige kunne mistænkes for spirituskørsel. Hun blev derfor anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel, men løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Brand i lejlighed – Rørmosen, Roskilde

Kl. 05.09 lørdag morgen kom et alarmopkald om brand i en lejlighed i Rørmosen. Der var meget røg i opgangen, men alle personer var kommet ud. Der havde ikke været flammer, men en glød i en tøjbunke på badeværelset havde udviklet røgen. Beboeren havde forsøgt at slukke ilden uden held. Det var formentlig en glød fra en cigaret, som havde startet røgudviklingen. Den ældre mand, der boede i lejligheden blev kørt til behandling for røgforgiftning. Politiet optog rapport om branden.


Lørdag – søndag:

 

Mand fængslet for indbrud og narko – Odsherred

En 29-årig mand blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet til den 29.juni for at være i besiddelse af 850 gram amfetamin og ca. 100 gram hash pakket i salgsposer, som blev fundet ved en ransagning i forbindelse med en sag om indbrud.

Ved ransagningen blev fundet en større mængde koster fra flere indbrud i Odsherred, som den 29-årige er blevet sigtet for. Efterforskningen mod den 29-årige fortsætter for at fastslå, hvor de mange koster stammer fra.

Solo-færdselsuheld – Kalundborg / Holbæk / Køge

Lørdag morgen og formiddag rykkede politiet ud til tre færdselsuheld, hvor en bilist var forulykket uden at involvere øvrige trafikanter.

Det første uheld var sket kl. 07.50 på Ugerløsevej, Ugerløse, Kalundborg, hvor en 53-årig mand fra Kalundborg var kørt i en varebil ad Ugerløsevej i sydlig retning. Under kørslen mistede han af ukendte årsager kontrollen over varebilen, der først påkørte et påhængskøretøj i en privat have, inden varebilen standsede i forbindelse med påkørsel af en betonmur.

Tililende kom den 53-årige fører til undsætning, og han blev efterfølgende indbragt til kontrol på skadestuen for eventuel ildebefindende under kørslen.

Det andet uheld var sket kl. 08.16 i krydset Tingstedvej – Holbæk Landevej, hvor en bilist var havnet ude på en mark. En 73-årig mand fra Ugerløse havde i en personbil kørt ad Tingstedvej i østlig retning frem til krydset ved Holbæk Landevej, hvor han ville svinge til venstre. I forbindelse med svingningen mistede han kontrollen over bilen, der påkørte et vejskilt, inden bilen endte ude på marken. Den 73-årige blev kørt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Det sidste solouheld blev anmeldt kl. 11.16, efter at en bilist på Stensbjergvej i Køge havde påkørt et skilt ud for sidevejen Hornumvej. Det viste sig, at en 60-årig mand fra Køge under kørsel i nordvestlig retning ad Stensbjergvej formentlig havde fået et ildebefindende, så han i sin personbil krydsede modsatte kørebanehalvdel og påkørte et vejskilt i vejens vestlige side ud for Hornumvej. Han slap uskadt fra uheldet.

Politiet optog rapport i anledning af de to første anmeldelser, men registrerede blot omstændighederne ved uheldet på Stensbjergvej i Køge.

Færdselsuheld – Nørregade / Nørretorv, Ringsted

Kl. 11.13 var to trafikanter stødt sammen på Nørregade ved Nørretorv, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 85-årig mand fra Ringsted i en personbil fra Nørretorv var kørt ud på Nørregade, hvor en 33-årig mand fra Ringsted som fører af en motorcykel kørte ad Nørregade i sydlig retning.

De to trafikanter stødte sammen, men begge parter var sluppet fra uheldet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselslovens vigepligtsbestemmelser kan være blevet overtrådt.

Brandlovgivningen – Holbergs Have, Holbæk

Kl. 12.47 rykkede brandvæsnet og politiet ud til Holbergs Haven, hvor der var gået ild i en hæk.

Branden i hækken var dog slukket af de tilstedeværende ved politiets ankomst, men omtrent fem meter hæk var dog brændt væk.

En 63-årig kvinde fra Holbæk havde forinden brugt en ukrudtsbrænder, hvilket formodes at være årsagen til brandens opståen. Politiet sigtede derfor kvinden for uforsigtighed ved brugen af ukrudtsbrænderen, så hun nu kan forvente at få en bøde som afgørelse på sagen.

Butikstyveri / knivloven – Klosterparks Alle, Ringsted

Kl. 13.36 anmeldte personalet i en sportsforretning i outletcentret, at en mand havde prøvet et par nye sko og lagt sine egne sko i skotøjsæsken, inden han forlod butikken uden at betale for de nye sko.

Den mistænkte blev med hjælp fra centrets vagter tilbageholdt lidt væk fra butikken og efterfølgende overgivet til politiet, der identificerede ham som en 22-årig mand fra Polen. Han blev anholdt som mistænkt for butikstyveri af skoene til en værdi af 800 kr., og ved visitationen fandt politiet ham i besiddelse et par knive, som han medbragte uden noget anerkendelsesværdigt formål. Besiddelsen medførte tillige en sigtelse for overtrædelse af knivlovgivningen.

Politiet afhørte den polske mand, der fik straffesagen afgjort straks, hvorefter manden blev løsladt. Han har dog stadig et uafklaret erstatningskrav på 800 kr. til sportsforretningen, fordi skoene efterfølgende ikke ville kunne sælges til andre på grund af lugtafsmitning fra mandens fødder.

Vold i nære relationer – Gormsvej, Roskilde

Kort før kl. 16.00 fik et par beboere på Gormsvej afbrudt deres udendørs gøremål ved lyden af en bils kraftige opbremsning og efterfølgende synet af en mand, der jagtede en kvinde.

Beboerne blev efterfølgende vidne til et overfald på kvinden, idet manden både hev i hende og også slog og sparkede hende, inden hun slap fri og søgte tilflugt hos en beboer, som var behjælpelig med at alarmere politiet.

Politiet fik kort efter kontakt til en forslået, 46-årig kvinde fra Greve, som under en køretur i bil med sin eks-kæreste var flygtet herfra efter et skænderi med ham. Kvinden blev vejledt om at lade sig undersøge på en skadestuen for at kunne dokumentere mandens overfald på hende.

En 37-årig mand fra Roskilde blev hurtigt identificeret som den mistænkte i sagen, så politiet kunne et par timer senere anholde ham.

Den 37-årige blev sigtet for vold mod den 46-årige kvinde, men blev løsladt efter afhøring til sagen. Han kan således forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når sagen mod ham skal afgøres.

Spirituskørsel på el-løbehjul – Jernbanevej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 16.28 blev en 34-årig mand fra Mørkøv standset af politiet, da han kørte slingrende på et el-løbehjul ad Jernbanevej i østlig retning i Mørkøv.

Den 34-årige var påvirket af alkohol under kørslen og blev efterfølgende anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel på løbehjulet, fordi politiet mistænkte ham for at være påvirket over promillegrænsen på 0,5 promille.

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og afhøring til sagen løslod politiet den 34-årige, som kan forvente at høre nærmere, når analyseerklæringen foreligger.

Pige på jernbanesporet – Mørkøv – Holbæk

Kl. 17.08 fik politiet en henvendelse fra et opholdssted om, at en 16-årig pige havde forladt stedet, efter at hun havde givet udtryk for, at hun var ked af det.

Politiet ledte efter pigen, som kort efter blev fundet stående på jernbanesporet på Mørkøv station. Togdriften blev straks indstillet, mens politiet fik pigen væk fra jernbanesporet, så togdriften kunne genoptages efter godt 10 minutter.

Den 16-årige blev ikke sigtet for noget efter sit ophold på jernbanesporet, men hun ønskede hjælp i anledning af sin personlige situation, så hun blev indlagt på et sygehus til undersøgelse og fornøden behandling.

Mange gæster i bil til Roskilde Dyrskue mv. – Roskilde

Lørdag bød på nogle udfordringer for adskillige gæster, der i bil var kørt i retning mod Roskilde Dyrskue.

Politihjemmeværnet og færdselspolitiet var ude på vejene for at hjælpe med trafikafviklingen i dagens løb, men tålmodigheden blev forskellige steder sat på prøve hos bilister, der måske var et par timer om at nå helt til frem til dyrskueområdet på grund af den store tilstrømning.

Færdselspolitiet foretog i samme anledning også kontrol af nogle køretøjer, hvilket to bilister kl. ca. 20.00 på Darupvang, Roskilde, vil kunne huske. Begges biler larmede ekstraordinært meget, fordi en 20-årig mand fra Ølstykke havde fjernet bageste lydpotte på sin bil, så den afgav unødig støj under kørslen.

En bil ført af en 20-årig mand fra Slangerup larmede også for meget, fordi han efter fjernelse af den bageste lydpotte havde monteret bilen med en anden og ikke godkendt lydpotte.

Begge mænd blev sigtet for den overtrædelse af færdselslovgivningen og kan nu se frem til at modtage en bøde.

Kl. 20.38 blev en personbil, hvis mandlige fører ikke brugte sikkerhedsselen under kørslen, standset med henblik på rutinemæssig kontrol på Darupvej, Roskilde.

Føreren var en 30-årig mand fra Regstrup, som aldrig har erhvervet sig et kørekort og derfor ikke må være fører af en bil. Han blev derfor sigtet for både kørsel uden førerret og for den manglende brug af sikkerhedsselen under kørslen.

Politiet kunne konstatere, at den 30-årige inden for de seneste tre år flere gange tidligere var blevet afsløret i at køre bil trods det manglende kørekort, så politiet gjorde ham bekendt med, at hans personbil blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation på grund af de gentagne kørsler uden førerret.

Den 30-årige protesterede over beslaglæggelsen af bilen, så en dommer skal nu se nærmere på grundlaget herfor til trods for, at en dommer i en anden sag fra maj måned i år godkendte politiets beslaglæggelse af en anden bil af samme årsag. Politiet og den 30-årige kan nu afvente rettens afgørelse i denne nye sag, før den 30-årige vil høre nærmere om sagens videre forløb.

Brandundersøgelse – Gersager Alle, Greve

Kl. 21.09 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en ildebrand i en knallert på en græsplæne bag en skole på Gersager Alle.

Trods brandslukningsindsatsen udbrændte knallerten stort set, og politiet fik den brændte indbragt til nærmere undersøgelse af både selve knallerten og i et forsøg på at finde frem til årsagen til brandens opståen.

Ingen personer blev set i nærheden af den brændende knallert, da alarmen herom kom fra en lokal borger.

Mange trafikanter forsamlet – Transportcentret, Køge

Kl. 22.45 fik politiet den første af flere anmeldelser om, at mange køretøjer var forsamlet på vejene i området ved Køge Transportcenter. Nogle af dem kørte lidt ræs ifølge anmeldelserne.

Politiet rykkede med flere patruljer ud til området, hvor mere end 100 biler og motorcykler havde forsamlet sig. Politiet foretog kontrol af bl.a. en motorcykel. En 23-årig mand fra Albertslund var fører af den, men havde ikke erhvervet sig et kørekort til motorcykel, hvis udstødning havde fået fjernet en lyddæmper, så den afgav unødig støj under kørslen.

Den 23-årige blev derfor sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne skal afgøres.

Politiet forblev i området i præventivt øjemed, hvilket medførte, at de forsamlede lidt efter lidt forsvandt fra området.

Mand overfaldet – Astersvej, Roskilde

Kl. 22.50 slog en opmærksom, 16-årig ung mand alarm til politiet, fordi han netop havde kørt på knallert ad Astersvej og herunder set en mand blive udsat for vold af en anden mand, der sparkede og slog med næverne mod offeret.

Politiet og ambulancepersonale fik på Astersvej kontakt til en forslået og alkoholpåvirket, 23-årig mand fra Smørum, som blev vejledt om at tage på skadestuen for at blive tilset efter overfaldet.

Den 23-årige huskede umiddelbart ikke så meget omkring overfaldet, hvorfor et område på Astersvej blev undersøgt med politihunde efter eventuelle spor efter overfaldsmanden.

Ifølge vidner kunne voldsmanden beskrives som en mand, brunlig hudfarve, 180-190 cm høj, lidt sort skæg og iført sort tøj. Manden flygtede efter overfaldet ad en gangsti, der fører mod Tulipanvej og Motelvej.

Politiet vil gerne i kontakt med personer, der måtte havde set enten offeret eller den mistænkte i området ved Astervej. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Færdselsuheld – Næstvedvej, Ringsted

Kl. 23.08 fik politiet en anmeldelse fra en 27-årig mand fra Ringsted om, at hans personbil var blevet påkørt under ophold på en tankstation på Næstvedvej i Ringsted by.

Politiet fik klarlagt, at den 27-årige i forbindelse med rengøring af sin bil havde åbnet bildørene. Pludselig var en anden bilist kørt op på højre side af bilen og havde herunder påkørt begge bildøre, så de fik skader, så dørene ikke kunne lukkes.

Den skadevoldende bilist kørte i en sort personbil og forsvandt efterfølgende ad Næstvedvej i nordlig retning mod den centrale del af Ringsted by.

Politiet har nu optaget rapport om påkørslen og forsøger med hjælp fra både vidner og overvågningsmateriale fra tankstationen at få identificeret både den skadevoldende bil og føreren i den.

Ingen kom til skade ved påkørslen, og personer med oplysninger i sagen bedes kontakte politiet på tlf. 114.

Narkokørsel – Sæbyvej, Høng – Kalundborg

Kl. 01.38 blev en 26-årig mand fra Svebølle anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel i en personbil, som han havde ført ad Sæbyvej i sydlig retning.

Mistankegrundlaget for sigtelsen opstod, da den 26-årige deltog i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af kokain under kørslen.

Politiet løslod den 26-årige, efter at han havde afgivet en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Spiritus-/narkokørsel i frakendelsestiden mv. – Godsvej, Greve

Kl. 02.19 standsede politiet en 34-årig mand fra Greve, da han i en personbil kom kørende ad Godsvej i sydlig retning.

Den 34-årige fremviste et ugyldigt kørekort formentlig for at sløre, at han reelt var frakendt førerretten og derfor ikke måtte være fører af personbilen, som i øvrigt ejedes af en person end den 34-årige selv.

Politiet kunne desuden mistænke ham at være påvirket af cannabis og alkohol over den tilladte grænse under kørslen, hvorfor den 34-årige blev anholdt i forbindelse med de to sigtelser for hhv. narko- og spirituskørsel. Ved visitationen efter anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af knap tre gram hash, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 34-årige blev transporteret til et sygehus for at få udtaget en blodprøve, og samtidig foretog politiet en opringning til køretøjets ejer for at sigte denne for at have overladt føringen af personbilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Politibetjenten, der foretog opringningen, fik pludselig en lussing af den 34-årige, som nu også blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om vold mod politiet.

Efter blodprøveudtagningen blev den 34-årige transporteret til politistationen i Roskilde til fortsat sagsbehandling. Herunder udtalte den 34-årige sig fornærmeligt mod det tilstedeværende politipersonale, så han fik yderligere en sigtelse for fornærmelig tiltale af politiet.

Den 34-årige blev løsladt efter afhøring til de mange sigtelser og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

Spiritus-/narkokørsel uden førerret mv. – Kalundborgvej, Kalundborg

Kl. 02.50 blev en 29-årig mand fra Jerslev Sj. som fører af en personbil standset med henblik på rutinemæssig kontrol, da han kom kørende i vestlig retning ad Kalundborgvej ved Værslev i Kalundborg.

Den 29-årige havde ikke noget kørekort, og han blev efterfølgende anholdt, da politiet mistænkte ham for at være påvirket af både alkohol og narkotika under kørslen.

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer løslod politiet den 29-årige, der dog kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af de tre sigtelser for overtrædelser af færdselsloven.


Søndag – mandag:

 

Grundlovsforhør i sag om vold og trusler – Høng, Kalundborg

En 30-årig mand fremstilles mandag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Anklageren begærer den 30-årige varetægtsfængslet for flere sager om vold, vidnetrusler og hærværk mod en 23-årig kvinde, som han havde en nær relation til. Handlingerne blev begået den 3. juni om eftermiddagen i kvindens hjem, men blev anmeldt søndag eftermiddag. Den 30-åige blev anholdt søndag kl. 17.15, hvor han blev stoppet i en bil på Centervej i Høng. Den 30-årige var påvirket af narko og spiritus, så han fik udtaget en blodprøve og sigtet for kørsel i påvirket tilstand.

Den 30-årige er sigtet for at have slået kvinden, at have truet hende efter hun anmeldte sagen til politiet, at have forøvet hærværk mod kvindens bil og hjem, og for at stjæle kvindens hund og andre værdier.

Han blev ved anholdelsen fundet i besiddelse af en mindre mængde euforiserende stoffer og en springkniv, som han blev sigtet for at besidde. Resultatet af grundlovsforhøret meldes ud senere.


Politiet undersøger sag om mulig drugging i nattelivet – Roskilde

Kl. 15.37 anmeldte 21-årig kvinde fra Brønshøj, at hun lørdag nat havde været på et diskotek i Roskilde midtby med nogle venner, da hun pludselig fik det dårligt og kastede op. Hun blev hentet, men fik det tiltagende dårligt, så hun tog på skadestuen, hvor de mistænkte, at hun måske kunne have indtaget euforiserende stoffer. En urinprøve viste positiv for ketamin, og kvinden mistænkte, at nogen havde puttet noget i hendes drink, så hun anmeldte sagen til politiet søndag eftermiddag.

Politiet undersøger nu sagen om mulig drugging, for at forsøge at afklare, hvem der kan have puttet noget i drinken. En sådan handling falder under straffelovens regler om vold.

Mand blottede sig for mor og datter – Strøby Bygade, Strøby - Stevns

Kl. 17.44 fik politiet anmeldelse om, at en mor med hendes 17-årig datter kort forinden havde været udsat for blufærdighedskrænkelse, da de luftede hund ved legepladsen ved kirken på Strøby Bygade.

En mand stod pludselig foran dem og onanerede med blottet underliv. Manden kørte bagefter fra stedet på cykel.

Han beskrives som: 50-60 år, 175-180 cm iført blå skipperhat og blå langærmet trøje.

Politiet kørte en tur i området på udkig efter den beskrevne mand, men fandt ham ikke. Vidner som har oplysninger om den beskrevne mand bedes ringe til politiet på tlf. 114, med oplysninger i sagen.

Narkokørsel uden kørekort – Slagelsevej, Høng – Kalundborg

Kl. 17.45 blev en 20-årig mand fra Sønderjylland sigtet og anholdt, da han kørte i påvirket tilstand på Slagelsevej i Høng. Han havde ikke taget kørekort, så foruden en sigtelse for narkokørsel, blev han også sigtet for kørsel uden førerret. En narkotest viste positiv for hash og amfetamin, og han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Bilens ejer blev sigtet for at låne sin bil ud til en person uden kørekort. Nu afventer politiet resultatet af blodprøven, hvorefter han vil høre mere i sine sager.

Færdselsuheld mellem bil og knallert – Kærbyvej, Kalundborg

Kl. 18.00 skete et sammenstød imellem en bilist og en knallert på Kærbyvej i Kalundborg. Knallertføreren, en 43-årig mand fra Kalundborg, kørte i vestlig retning, da han af uvisse årsager kørte over i den modkørende vejbane, hvor han stødte sammen med bilisten, en 71-årig mand fra Kalundborg.

Knallertføreren kom alvorligt til skade, og han blev fløjet med lægehelikopteren til behandling. Bilisten slap uskadt fra uheldet. Kærbyvej blev afspærret, mens uheldsstedet blev undersøgt.

Knallerten blev indbragt til nærmere undersøgelse for, om den var i lovlig og forsvarlig stand før uheldet. Knallertføreren var frakendt retten til at føre lille knallert, og der var mistanke om, at han kørte i påvirket tilstand. Han fik udtaget en blodprøve, som skal vise om han havde stoffer eller for meget alkohol i blodet under kørslen.

Den 43-årige mand meldes at være uden for livsfare, men pådrog sig alvorlige skader ved sammenstødet og er fortsat indlagt.

Brand i frituregryde – Aldersrovej, Jyderup – Holbæk

Kl. 18.31 kom et alarmopkald om brand på Aldersrovej i Jyderup. En frituregryde var blevet overophedet og der gik ild i olien. Der opstod brand i køkkenet, men beboeren fik selv slukket ilden med en pulverslukker. Brandvæsnet foretog lidt efterslukning og luftede ud. Beboeren blev tilset i ambulance, da hun havde indåndet røg, men var ikke kommet noget alvorligt til. Dele af køkkenet fik brandskader, og huset blev sodskadet. Politiet optog rapport om branden.

Forsøg på bedrageri – Viby Sjælland, Roskilde

Kl. 19.08 anmeldte 70-årig kvinde, at hun netop var blevet kontaktet af en mand, som præsenterede sig som ”Dennis Juul” fra Danske Bank. Den falske bankmand forsøgte at få den 69-årige til at hæve 12.000 kr, som hun skulle aflevere i en kuvert til en bankmand, der ville komme forbi hendes adresse. Han forklarede, at det var for at sikre hendes penge i forbindelse med en uretmæssig hævning fra hendes konto.

”Bankmanden” ringede to gange, men den 70-årige fattede mistanke til at det var svindel og ringede til Danske Bank, som lukkede for kvindens konto for en sikkerheds skyld.

Politiet efterforsker nu sagen om forsøg på bedrageri, som heldigvis ikke førte til at den -årige mistede nogen penge, fordi hun gjorde det helt rigtige. Hun ringede til sin bank og fik afklaret, at der var tale om et fupopkald og anmeldte sagen til politiet.

 

Mand stukket med kniv – Københavnsvej/Egedesvej, Køge

Kl. 22.18 kom et alarmopkald om, at en mand var blevet stukket med kniv, mens han sad i en bil på Københavnvej/Egedesvej i Køge. Flere patruljer kørte til stedet, hvor der blev afspærret, mens stedet blev undersøgt og afsøgt med hund. En 32-årig mand var blevet stoppet i krydset, hvor han blev opsøgt af flere personer, som overfaldt ham.

Den 32-årige blev behandlet for flere knivstik, men han tilstand meldes ikke at være kritisk. Politiet afhørte den 32-årige mand til sagen, og forsøger at afklare motivet til overfaldet.

Vidner, som har bemærket episoden på Københavnsvej i Køge søndag, og som har oplysninger i sagen, bedes ringe til politiet på tlf. 114.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi