Souschef søges til Intensivafsnit, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Profilbillede
dato

Er du uddannet intensiv sygeplejerske og har du samtidig lyst til at arbejde med ledelse, søger vi nu en souschef på Roskilde Intensiv.

Som souschef på Intensivafsnit vil du i et tæt samarbejde med vores oversygeplejerske og den ledende overlæge, have medansvar for det gode patientforløb og en høj patientoplevet kvalitet. Du skal derfor have interesse i at se helheden i patientforløbet samtidig med at du er med til at skabe en attraktiv og udviklende kultur i dagligdagen. En kultur, hvor faglighed, et godt arbejdsmiljø samt professionalisme er højt på dagsordenen.

Om Intensiv afsnit

På Intensiv Afsnit i Roskilde varetager vi behandlingen af kritisk syge patienter fra de medicinske og kirurgiske specialer (neurologi, kardiologi, hæmatologi og medicinsk). Vi har 6 sengepladser og er en tværfaglig personalegruppe bestående af 35 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger samt sekretærer. Der er et tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, service samt de tilknyttede specialer.

Intensivafsnit, Roskilde, er en del af Intensivafsnit, SUH, som består af et intensivafsnit i hhv. Roskilde og i Køge. De to afsnit er organisatorisk lagt sammen og har fælles ledelse bestående af én Chefsygeplejerske og én Cheflæge

Din vigtige rolle

Det er din vigtige rolle at kunne bevare overblikket, organisere dagligdagen, kommunikere tydeligt ud til kollegaer, samarbejdspartnere, patienter, pårørende og samtidig have en høj faglig viden.

Derudover er du med til at skabe rammer og arbejdsforhold, der nærer et sundt og inspirerende arbejdsmiljø.

Opgaven

Som souschef vil du overvejende have 3 typer af opgaver.

Den koordinerende og drift-orienterede opgave:

 • Prioritering og fordeling af personale og opgaver ud fra plejekompleksitet, personalemæssige og økonomiske ressourcer.
 • Tilrettelægge og koordinere patientforløb og sikre kvalitet, kontinuitet og etik i patientforløbene.
 • Indgå i et konstruktivt samspil med relevante samarbejdspartnere indenfor og på tværs af fag/afdelinger og afsnit.

Den nære personaleledelse:

 • Er tilgængelig for dine kollegaer og samarbejdspartnere
 • Er med til at udvikle og styrke den nære personaleledelse
 • Sammen med afsnittets uddannelsesansvarlige sygeplejerske er du medansvarlig for ”Onboarding” af nye medarbejdere, herunder også deltagende i intensiv kursisters uddannelsesforløb.

Den klinisk udviklende opgave:

 • Klinisk arbejde med henblik på at skabe en lærende kultur
 • Medansvarlig for at igangsætte og gennemføre kliniske kvalitets- og udviklingsprojekter samt implementere nyt udstyr i samarbejde med afsnittets kliniske sygeplejespecialist.

Vi søger dig som:

 • Er specialuddannet intensiv sygeplejerske
 • Brænder for god ledelse og har en naturlig professionel autoritet
 • Arbejder tillids- og troværdighedsskabende
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk, kreativt og ansvarsbevidst.
 • Er dygtig til at skabe relationer og kommunikere respektfuldt, imødekommende og tydeligt.
 • Lægger vægt på dialog, nærvær og begejstring

Vi tilbyder dig:

 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Gode og engagerede kollegaer
 • Et udfordrende job i en afdeling, der er i positiv udvikling.
 • Mulighed for ledelsesmæssig sparring, både med den ledende overlæge, afsnittets kliniske sygeplejespecialister, afdelingsledelsen og ledergruppen på tværs af afdelingen.

Om Anæstesiologisk afdeling

Intensivafsnit hører under Anæstesiologisk Afdeling, som ud over intensiv, er fordelt med 3 operationsgange, 2 dagkirurgiske operationsafsnit, 2 opvågningsafsnit, 2 sterilcentraler og 1 tværfagligt smertecenter. Der er desuden tilknyttet 1 klinisk forskningsenhed med 35 medarbejdere.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:

Oversygeplejerske Stine Holm Flindt, telefon: +45 47 32 50 63

Mail: sflin@regionsjaelland.dk

Det praktiske

Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2024 eller efter aftale. Din arbejdstid er 37 timer pr. uge. Det forventes at du arbejder hver 4. weekend.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er fredag den 31. maj. Samtaler afholdes løbende

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6015884

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet