De kommende boliger på Sankt Hans bliver både private og almene

Foto: Roskilde Kommune.
Profilbillede

Kommunen overtager den vestlige del af Sankt Hans den 1. april. Senere på året starter udbuddet af de første bygninger.
Plan- og Teknikudvalget anbefaler, at de mange kvadratmeter både kommer til at indeholde 25% almennyttige boliger, private boliger og bofællesskaber.

"Vi skal sikre, at Sankt Hans som et nyt byområde med cirka 400 boliger får plads til alle aldre og indkomstniveauer. Derfor ønsker vi 25% almennyttige boliger. De gamle bygninger skal også rumme erhverv og aktiviteter, så der kommer liv i det nye kvarter", siger den nye formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

 "Alle, der har været ude og besøge det skønne område, vil sikkert også være enig i vores mål om, at vi skal bevare de særlige kvaliteter ved Sankt Hans, nemlig fjordlandskabet, parken og hospitalets gamle bygninger", siger Claus Larsen.

Det samlede etageareal på Sankt Hans bliver ca. 58.000 kvm. De bliver fordelt på ca. 20.000 kvm boliger i eksisterende bygninger, ca. 20.000 kvm boliger i nybyggeri og ca. 18.000 kvm til erhverv og offentlige funktioner.

Boligerne vil først og fremmest være etageboliger, men der er også udpeget muligheder for tæt-lavt byggeri samt flerfamiliehuse. Nybyggeriet erstatter de bygninger, der ikke er bevaringsværdige.


Natur, skønhed og ro kan helbrede

Det var tanken om, at natur, skønhed og ro kan helbrede, der lå bag, da man i 1800-tallet byggede Sankt Hans Hospital til sindslidende.

Nu har Region Hovedstaden bygget mere tidssvarende rammer for behandlingen, og området tættest på Boserup Skov skal have nyt liv.

Roskilde Kommune har valgt at købe en stor del af det tidligere Sankt Hans Hospital og udvikle området, med et mål, at bevare områdets særlige kvaliteter: fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger.

Det, Plan- og Teknikudvalget har behandlet nu, er en strategi for boligtyper på Sankt Hans. Den fastlægger fordelingen af boligtyper og foreslår rækkefølgen for de første udbud på Sankt Hans.

Strategien er en del af forarbejdet til en rammelokalplan, som Plan- og Teknikudvalget til marts forventes, at sende i 8 ugers høring med tilhørende kommuneplantillæg, miljørapport og en strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans. Materialet udgør det samlede plangrundlag, der skal føre frem til salg af de første byggerier på Sankt Hans i 2022.

Sideløbende afklares forsyning, miljøforhold, juridiske forhold mv.

Læs mere om Sankt Hans her: sankthans.roskilde.dk 

Kilde: Roskilde Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.