1-årigt vikariat: Søges erfaren læge til diagnostisk center med bred udredning og spændende patienter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

1-årigt vikariat: Afdelingslæge/overlæge til Medicinsk Diagnostisk Center, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Vi søger en barselsvikar til vores velfungerende team i Diagnostisk Center i Roskilde. Så hvis du er speciallæge i intern medicin eller almen medicin eller har tilsvarende kompetencer, så tilbyder vi en mulighed for at arbejde med bred udredning af spændende patienter i en vagtfri stilling på fuld tid eller deltid.

Tiltrædelse 1. september eller snarest muligt i løbet af efteråret.

Om jobbet

Diagnostisk Center er organisatorisk placeret under Medicinsk Afdeling og varetager diagnostiske kræftpakkeforløb og afklarende udredning af patienter med uklar sygdomspræsentation og konkurrerende problemstillinger.

Centeret er opbygget omkring to faste speciallæger suppleret af læger i hoveduddannelsesforløb, samt faste forløbskoordinerende sekretærer og sygeplejersker.

Patientforløbene varetages med løbende mulighed for samarbejde med sygehusets øvrige specialer på både Roskilde- og Køgematriklen, blandt andet gennem ugentlige MDT-konferencer med deltagelse af andre relevante specialer. Der er let og hurtig adgang til parakliniske undersøgelser og stor mulighed for faglig sparring.

Vi tilbyder således en stilling med enestående mulighed for yde en målrettet udredning af mange forskellige medicinske tilstande og kræftsygdomme. Rammerne giver mulighed for at give den enkelte patient et optimalt forløb. Det faglige miljø er samarbejdsorienteret med høj grad af faglig sparring og læring.

Hvis du er speciallæge i infektionsmedicin, nefrologi eller lungemedicin, kan der være mulighed for at du noget af tiden kan arbejde indenfor dit eget grenspeciale i afdelingen.

Om dig

Vi ønsker en kollega med bred klinisk erfaring og interesse, og lyst og evne til samarbejde på tværs af specialer og faggrupper.

Det kan være at du er en erfaren intern/almen mediciner med lyst og interesse til at prøve kræfter med bred intern diagnostik. Eller at du er en nyuddannet speciallæge, der gerne vil have mere bred diagnostisk erfaring inden du søger fastansættelse på hospitalet eller i egen praksis.

Stillingen er som udgangspunkt vagtfri.

Tilbud om ansættelse som enten overlæge eller afdelingslæge vil blive givet ud fra en samlet vurdering af ønsker og kompetencer.

Vi håber du kan tiltræde 1. september eller snarest derefter, og at du kan være i stillingen i mindst et halvt år. Men hvis en anden periode passer dig bedre, kan vi tale om det.

Om Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde:

Afdelingen har regionsfunktion indenfor nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske område. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. I nefrologien ved Sjællands Universitetshospital har vi, udover de beskrevne hæmodialyseafsnit, et nefrologisk sengeafsnit med 17 senge og en omfattende ambulant produktion inklusiv peritonealdialysebehandling i Roskilde og Nykøbing Falster med over 4000 tilknyttede patienter og over 17000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling ved SUH i Roskilde hører også Medicinsk Diagnostisk Center, Lunge-og infektionsmedicinsk sengeafsnit og ambulatorier, samt Lungemedicinsk Afsnit i Næstved.

Forskning

Medicinsk Afdeling har et veletableret og voksende forskningsmiljø med 2 forskningslektorer i hhv. nefrologi og infektionsmedicin, samt et klinisk professorat i lungemedicin. Afdelingen har p.t. tilknyttet 4 ph.d.-studerende, heraf 2 nefrologiske.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har, udover forskningslektoraterne, fire kliniske lektorater.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

  • Introduktionsstillinger
  • Hoveduddannelse i almen medicin
  • Hoveduddannelse i fem medicinske specialer

Afdelingen lægger i det hele vægt på at skabe et godt uddannelsesmiljø for alle læger med mulighed for faglig sparring og udvikling.

Afdelingens lægelige stab pr. 1. maj 2024

I Roskilde er der aktuelt 24 overlæger og 6 afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis nefrologi, infektionsmedicin, lungemedicin og almen medicin. Afdelingen har herudover fire trin 2-hoveduddannelseslæger og 16 trin 1-læger i hoveduddannelse eller introduktionsstilling.

I Næstved er der aktuelt 4 lungemedicinske overlæger, 2 afdelingslæger, 3 hoveduddannelseslæger og 3 trin 1-læger.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst

Yderligere information om stillingen kan fås hos cheflæge Bue Juvik tlf. 47 32 20 01 eller mobil 9356 8447.

Ansøgningsfrist er senest den 18. juni 2024

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kolleger allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Roskilde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057468

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet